Veselibas Peldesanas Skola


Viktorijas Kneses skola

Individuālās nodarbības

Kā rāda pieredze, pats efektīvākais nodarbību veids ir individuāla apmācība, jo atšķirībā no grupu nodarbībām, visu savu uzmanību pasniedzējs velta tikai vienam konkrētam cilvēkam. Tas nozīmē, ka apmācību temps un programma ir atkarīga no konkrēta mērķa, kurš virzīts Jūsu iecerētā rezultāta sasniegšanai 

Atšķirībā no nodarbībām grupā personīgie treniņi tiek organizēti tā, lai ņemtu vērā Jūsu individuālās īpatnības un sagatavotības līmeni, tāpēc arī rezultāts tiek iegūts ātrāk un tas ir stabilāks.

Iepriekšēja pierakstīšana nodarbībām pa tālruni 29534560

Viktorija KNESE                                                              (+371) 29534560                                                                              viktorijaknese@inbox.lv