website builder

© Copyright 2020 Viktorijas Kneses skola - All Rights Reserved          

Bērnu peldēšanas apmācība: no 1 līdz 5 gadiem kopā ar vecākiem

Vecākā pirmskolas un skolas vecuma bērnu peldēšanas apmācības: nodarbības bērnu grupās sākas no 5 gadu vecuma. Nodarbību mērķisir ne tikai peldēšanas apmācības, bet arī visu fizisko īpašību attīstība, pareizas stājas veidošana, stabilas nepieciešamības ieaudzināšana uzzināt visu jauno un saglabāt aktīvu dzīvesveidu.