free bootstrap templates
  • Sākuma kurss (1 līmenim)
    Nodarbības notiek bērniem vecumā no 5 līdz 7 gadiem bez iepriekšējām prasmēm. Nodarbības notiek baseinā, kurš ir 90 cm dziļš un ūdens temperatūru ir 31-32 grādi. Šis ir ūdens iepazīšanas posms ar ķermeņa spēju gulēt uz ūdens, ienirt un pārvietoties. Bērni iemācās peldēt pa elementiem dažādos peldēšanas veidos. Iepazīstas ar uzvedības noteikumiem uz ūdens un pierod pie disciplīnas treniņa laikā. Kad bērns ir apguvis pamatprasmes un ir spējīgs nopeldet 12 m uz muguras un krūtim, tad tiek pārcelts uz nodarbībām lielā baseinā.
  • Sākuma kurss (2 līmenim)
    Nodarbības notiek bērniem vecumā no 7-10 gadu vecuma, kas ir apguvuši pamatprasmes mazajā baseinā (90cm dziļumā). Īpaša uzmanība tiek pievērsta pareizam ķermeņa stāvoklim ūdenī, simetriskām kustībām un elpošanai, kā arī pareizai stājai. Bērni iemācās droši nirt un lēkt.
  • Padziļināts kurss (3 līmenis)
    Padziļinata peldēšanas tehnikas apgūšana. Šeit bērni iemācās labi izjust savu ķermeni, izprast hidrodinamikas likumus un apgūt sporta treniņu elementus (spēka, izturības, ātruma, koordinācijas attīstība), apgūt drošības noteikumus uz ūdens.

Nodarbības notiek grupās un individuāli pēc vienošanās 29534560

© Copyright 2020 Viktorijas Kneses skola - All Rights Reserved