website builder

© Copyright 2020 Viktorijas Kneses skola - All Rights Reserved          

Padziļināts kurss (3.līmenis)

Padziļinata peldēšanas tehnikas apgūšana.

Šeit bērni iemācās labi izjust savu ķermeni, izprast hidrodinamikas likumus un apgūt sporta treniņu elementus (spēka, izturības, ātruma, koordinācijas attīstība), apgūt drošības noteikumus uz ūdens.