website builder

© Copyright 2020 Viktorijas Kneses skola - All Rights Reserved          

Sākuma kurss (2.līmenis)

Nodarbības notiek bērniem vecumā no 7-10 gadu vecuma, kas ir apguvuši pamatprasmes mazajā baseinā (90cm dziļumā).

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pareizam ķermeņa stāvoklim ūdenī, simetriskām kustībām un elpošanai, kā arī pareizai stājai.

Bērni iemācās droši nirt un lēkt.