website builder

© Copyright 2020 Viktorijas Kneses skola - All Rights Reserved          

BĒRNU PELDĒŠANAS APMĀCĪBA

Sākuma kurss (1.līmenis)

Nodarbības notiek bērniem vecumā no 5 līdz 7 gadiem bez iepriekšējām prasmēm.

Nodarbības notiek baseinā, kurš ir 90 cm dziļš un ūdens temperatūru ir 31-32 grādi.

Šis ir ūdens iepazīšanas posms ar ķermeņa spēju gulēt uz ūdens, ienirt un pārvietoties.

Bērni iemācās peldēt pa elementiem dažādos peldēšanas veidos.

Iepazīstas ar uzvedības noteikumiem uz ūdens un pierod pie disciplīnas treniņa laikā.

Kad bērns ir apguvis pamatprasmes un ir spējīgs nopeldet 12 m uz muguras un krūtim, tad tiek pārcelts uz nodarbībām lielā baseinā.